مری لین برشت

مری لین برشت

مری لین برشت نویسنده آمریکایی کره ای تبار است که اکنون در لندن زندگی می کند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در نویسندگی خلاق از Birkbeck، دانشگاه لندن است. او در جامعه  سنتی زنانی که در کره جنوبی پس از جنگ به بلوغ رسیده بودند، بزرگ شد. در سال 2002 برشت از دهکده دوران کودکی مادرش دیدن کرد و در این سفر بود که برای اولین بار با زنانی که اسیر شده بودند و در فاحشه خانه هایی که برای ارتش ژاپن مستقر شده بودند، حضور داشتند  مطلع شد. گل داودی سفید اولین رمان اوست.

کتاب های مری لین برشت

داوودی سفید