سینتیا دآپریکس سووینی

سینتیا دآپریکس سووینی

سینتیا داپریکس سوینی (متولد: 1960، نیویورک، ایالات متحده) نویسنده پرفروش نیویورک تایمز از آشیانه است که به بیش از 25 زبان ترجمه شده است و توسط استودیو آمازون برای فیلم انتخاب شده است و سوینی نویسنده اقتباس است. او دارای مدرک MFA از سمینارهای نوشتن بنینگتون است.

کتاب های سینتیا دآپریکس سووینی

ارثیه پدری