سپیده لطیفی

سپیده لطیفی

سپيده لطيفي کارشناس ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي از دانشگاه تهران؛ مسئول آزمايشگاه‌هاي دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران؛ داراي 6 مقاله پژوهشي چاپ شده در نشريات علمي - پژوهشي و 6 مقاله پژوهشي ارائه شده در کنفراس‌هاي بين المللي؛ داراي 2 کتاب ترجمه و يک کتاب به عنوان ويرايشگر علمي و ادبي و همکار اصلي در 6 طرح علمي پژوهشي؛ عضو رسمي ISAK انجمن بين المللي آنتروپومتري؛ عضويت در (ECSS ( European College of Sport Science ؛ دارنده مدرک بين المللي نجات غريق و غواصي و مدرک درجه 2 مربيگري و داوري شنا؛ مدرس هيدروتراپي و مدرس نجات غريق فدراسيون نجات غريق؛ داراي سابقه قهرماني در رشته شنا در سطح ملي و در سطح دانشگاه‌هاي کشور؛ تدريس دروس تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه آزاد و علمي کاربردي است.

کتاب های سپیده لطیفی

آناتومی شنا