راجر ام. انوکا

راجر ام. انوکا

راجر مارو انوکا استاد و رئیس سابق گروه فیزیولوژی تلفیقی در دانشگاه کلرادو در بولدر است. او همچنین مدیر آزمایشگاه نوروفیزیولوژی حرکت است. براساس وب دانش ، پروفسور انوکا 232 مورد منتشر شده دارد که در مجموع 9254 بار به آنها استناد شده است. مقاله ای که بیشتر او به او اشاره می شود با عنوان "نوروبیولوژی خستگی عضلات" است

کتاب های راجر ام. انوکا