ایوان دبلیو گریفیث

ایوان دبلیو گریفیث

ایوان دبلیو گریفیث، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه سوانسی است. او همچنین عضو گروه نوآوری و ارتباطات در مرکز تحقیقات A-STEM و مدیر فنی SportsViz است. زمینه های تحقیقاتی او شامل بیومکانیک، مدل سازی ریاضی و تجسم داده های بیومکانیکی و عملکرد و علوم کامپیوتر کاربردی در ورزش است. گریفیث دارای مدرک دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه سوانسی است.

کتاب های ایوان دبلیو گریفیث

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت