دیوید ام آرمسترانگ

دیوید ام آرمسترانگ

دیوید مالت آرمسترانگ (David Malet Armstrong) (زاده ۸ ژوئیه ۱۹۲۶ – درگذشته ۱۳ مه ۲۰۱۴)، اغلب دی ام‌آمسترانگ، فیلسوف استرالیایی بود. او به دلیل کارش در زمینه متافیزیک و فلسفه ذهن، و دفاعش از هستی شناسی واقع گرایانه، نظریه کارکردگرایانه ذهن، یک معرفت شناسی بیرونی، و یک برداشت ضروری از قوانین طبیعت به خوبی شناخته شده است. او در سال 2008 به عنوان عضو افتخاری خارجی آکادمی هنر و علوم آمریکا انتخاب شد.
کیت کمپل گفت که کمک های آرمسترانگ به متافیزیک و معرفت شناسی "به شکل گیری دستور کار فلسفه و شرایط بحث کمک کرد" و کار آرمسترانگ "همیشه در نظر داشت تا فلسفه ای را توضیح دهد و از آن دفاع کند که از نظر اقتصادی، تلفیقی، و سازگار با نتایج ثابت شده در جهان است. علوم طبیعی".

کتاب های دیوید ام آرمسترانگ