محمد افخمی اردکانی

محمد افخمی اردکانی

فوق تخصص غدد و متابولیسم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کتاب های محمد افخمی اردکانی

دیابت نوع ۲