راینر شولت

راینر شولت

راینر شولت استاد هنر و علوم انسانی و استاد کاترین آر سیسیل در زبان های خارجی در دانشگاه تگزاس، دالاس است. شولت در سال 1978 انجمن مترجمان ادبی آمریکا (ALTA) را تأسیس کرد.

کتاب های راینر شولت

ترجمه