راجیو پشاواریا

راجیو پشاواریا

راجیو پیشاوریا، مدیر عامل مرکز رهبری و حکومت Iclif، یک مشاور رهبری تجاری و استراتژی است که با شرکت‌های Fortune 500، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی در سطح جهان کار می‌کند.

کتاب های راجیو پشاواریا