نیما ناعم

نیما ناعم

نیما ناعم متولد سال 1368، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های نیما ناعم

موانع توسعه ایران