رانلد اف اینگلهارت

رانلد اف اینگلهارت

رونالد اف. اینگلهارت (Ronald F. Inglehart)؛ (۵ سپتامبر ۱۹۳۴–۸ مه ۲۰۲۱). دانشمند سیاسی آمریکایی که در زمینه سیاست تطبیقی متخصص بود. وی مدیر پیمایش ارزش‌های جهانی، یک شبکه جهانی از دانشمندان اجتماعی است که در پیمایش‌های ملی، نظر نمونه‌هایی از مردم بیش از ۱۰۰ جامعه را در همه شش قاره مسکونی بررسی کرده‌است که شامل ۹۰ درصد جمعیت جهان می‌شود. اولین موج نظرسنجی برای این طرح در سال ۱۹۸۱ انجام و آخرین موج آن در سال ۲۰۱۹ تکمیل شد. از سال ۲۰۱۰، اینگلهارت همچنین مدیر آزمایشگاه پژوهش‌های اجتماعی تطبیقی در دانشگاه تحقیقات ملی - دانشگاه اقتصاد پلخانف روسیه در مسکو و سن‌پترزبورگ بود. این پژوهشگاه در روسیه و هشت کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق نظرسنجی‌هایی را انجام داده‌است و دانشجویان دوره دکترا را در زمینه روش‌های بین‌المللی پژوهش کمی آموزش می‌داد.
اینگلهارت در ۸ مه ۲۰۲۱ درگذشت.
او با استفاده از داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی، مدلی از ابعاد فرهنگی را طراحی کرد که دارای دو محور است: ارزش‌های سکولار - منطقی در برابر ارزش‌های سنتی و ارزش‌های خودبیان گری در برابر ارزش‌های بقا. داده‌ها اغلب در قالب نقشه فرهنگی جهان از اینگلهارت - ولزل تجسم یافته‌اند که به عنوان «یکی از مشهورترین بخش‌های سنت پژوهش اینگلهارت» توصیف شده‌است.
در دهه هفتاد، اینگلهارت نظریه تأثیرگذار در مورد جایگزینی نسلی را توسعه داد که تغییر ارزش‌های بین نسلی از ارزش‌های مادی به فرامادی را بررسی می‌کرد و به شکل‌گیری پیمایش‌های یوروبارومتر - مجموعه پیمایش‌های اجراشده از افکار عمومی از ۱۹۷۳ در اتحادیه اروپا -، پیمایش ارزش‌های جهانی و دیگر طرح‌های پیمایش جهانی کمک می‌کند. با توجه به این کار، وی بعدها نسخه تجدیدنظرشده‌ای از نظریه مدرنیزاسیون و نظریه مدرنیزاسیون تکاملی ارائه داد که باورمند است توسعه اقتصادی، نهادهای دولت رفاه و صلح پایدار بین قدرت‌های بزرگ از سال ۱۹۴۵، انگیزه‌های انسانی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که پیامدهای مهمی در مورد نقش‌های جنسیتی، هنجار جنسی، نقش دین، رفتار اقتصادی و گسترش دموکراسی دارد.

کتاب های رانلد اف اینگلهارت

تحول فرهنگی


نوسازی