دارون عجم اوغلو

دارون عجم اوغلو

دارون عجم اوغلو، زاده ی 3 سپتامبر 1967، اقتصاددان آمریکایی با اصالتی ترکیه ای است. عجم اوغلو در استانبول و در خانواده ای ارمنی به دنیا آمد. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه یورک در بریتانیا و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ی اقتصادسنجی و اقتصاد ریاضیاتی از دانشکده ی اقتصاد لندن دریافت کرد. عجم اوغلو سپس از همین دانشکده، دکترای اقتصاد گرفت. او در سال 1993 به عضویت هیئت علمی موسسه ی فناوری ماساچوست درآمد و در سال 2006 به عنوان عضو دائم فرهنگستان هنر و علوم آمریکا انتخاب شد.

کتاب های دارون عجم اوغلو

قدرت و پیشرفت


راه باریک آزادی


چرا ملت ها شکست می خورند


در تکاپوی حکمرانی خوب


کلیات علم اقتصاد


Why Nations Fail