پیتر اودونوگ

پیتر اودونوگ

دکتر پیتر اودونوگ در حوزه‌ی  تحلیل عملکرد ورزشی در دپارتمان ورزش کاردیف فعالیت می‌کند و پیش از این مدرس علوم ورزشی در دانشگاه اولستر بود. او به عنوان تحلیل‌گر عملکردهای ورزشی فوتبال گالیک (سطح بین شهرستانی) و نت بال (سطوح بین المللی جوانان و بزرگسالان و همچنین در سوپرلیگ ملی) کار کرده است. پیتر عضو انجمن بین المللی تحلیل عملکرهای  ورزشی است و هم‌چنین سردبیر مجله بین المللی تحلیل عملکردهای ورزشی می‌باشد.

کتاب های پیتر اودونوگ