جین جونز

جین جونز

جین جونز استاد روانپزشکی در بخش پزشکی روانشناسی و علوم اعصاب بالینی در دانشگاه کاردیف است. او همچنین روانپزشک مشاور افتخاری در کاردیف است. علایق پژوهشی او  مربوط به اختلالات طیف دوقطبی و به ویژه رابطه اختلالات خلقی با زایمان است. علاقه بالینی او در شناسایی و مدیریت زنانی است که در معرض خطر بالای حملات شدید پس از زایمان قرار دارند.

کتاب های جین جونز