کریستف گالفارد

کریستف گالفارد

کریستف گالفارد (متولد: 1976، پاریس، فرانسه) فیزیکدان مشهور متخصص در فیزیک نظری است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه کمبریج زیر نظر استیون هاوکینگ، فیزیکدان نظری مشهور بریتانیایی دریافت کرد.

کتاب های کریستف گالفارد

جهان در دست تو