لئوناردو آلیشان

لئوناردو آلیشان

لئوناردو پل آلیشان نویسنده، محقق و مترجم ارمنی-ایرانی بود. او از سال 1978 تا 1997 استاد ادبیات فارسی و تطبیقی ​​در دانشگاه یوتا بود. آثار منتشر شده او شامل سه مجموعه شعر، یک کتاب داستان کوتاه و بسیاری از مقالات علمی است.

کتاب های لئوناردو آلیشان

ما از نگاه دیگران ( 1)