آسیه جوادی

آسیه جوادی

آسیه جوادی معروف به ناستین مجابی متولد هجدهم تیرماه ۱۳۲۵ در شهر قزوین، محقق و نویسنده ایرانی است. او چهار خواهر و دو برادر دارد. وی محقق، داستان نویس و پژوهشگر هنری و ادبی است. از او آثار متعددی به چاپ رسیده است.[۱]

کتاب های آسیه جوادی

به جست و جوی گلستان


کارد زدن به گوجه فرنگی


راویان قرن اضطراب


شناخت نامه جواد مجابی


به جست و جوی غزاله


برف در پرو


از تیر به مهر


تمشک های نارس


تکه قبل از تکه شدن