ماریون کوستن ماخر

ماریون کوستن ماخر

ماریون کوستن ماخر نویسنده آلمانی است. از اکتبر 1998 تا 2006، او سردبیر ماهنامه زندگی مشترک خود را به همراه همسرش ورنر کوستین ماخر بر عهده داشت. او به همراه همسرش کتاب‌های ساده‌سازی مختلفی از جمله کتاب پرفروش «عشقت را ساده کن» منتشر کرد که به ۹ زبان ترجمه شده است.

کتاب های ماریون کوستن ماخر

عشق تان را ساده کنید