عباس ایمانی

عباس ایمانی

دکتر عباس ایمانی متولد سال 1349، عضو کانون وکلا و وکیل پایه‌یک دادگستری می باشد.

کتاب های عباس ایمانی

تاریخ شفاهی وکالت در ایران