جیسون سلک

جیسون سلک

دکتر جیسون سلک، مربی تمرین ذهنی یکی از تیم‌های بزرگ بسکتبال آمریکا به نام سنت لوییس کاردینالسه (St. Louis Cardinals)است. او همچنین نویسنده کتاب‌های ۱۰ دقیقه سرسختی ذهنی (10-Minute Toughness ) و سختی اجراییه (Executive Toughness)می باشد. 

کتاب های جیسون سلک

۱۰ دقیقه سرسختی ذهنی