مایکل تی کلر

مایکل تی کلر

مایکل تی کلر، استاد مطالعات صلح و امنیت جهانی در پنج کالج است که دپارتمانش در کالج همپشایر (امهرست، ماساچوست، ایالات متحده آمریکا)، خبرنگار دفاعی مجله The Nation و نویسنده جنگ‌های منابع و خون و نفت: خطرات و نویسنده است. پیامدهای وابستگی فزاینده آمریکا به نفت (متروپولیتن). کلر همچنین در کالج آمهرست، کالج اسمیت، کالج مانت هولیوک و دانشگاه امهرست ماساچوست تدریس می کند.
Klare در هیئت مدیره انجمن کنترل تسلیحات خدمت می کند. او به طور منظم در بسیاری از نشریات از جمله The Nation، TomDispatch و Mother Jones همکاری می کند، و یک ستون نویس مکرر برای Foreign Policy In Focus است. وی همچنین گویندگی فیلم خون و نفت که توسط بنیاد آموزش رسانه تولید شده بود را بر عهده داشت.
او در نورث همپتون، ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های مایکل تی کلر

نفت و خون