جان بلامی فاستر

جان بلامی فاستر

جان بلامی فاستر (متولد 15 آگوست 1953) استاد جامعه شناسی آمریکایی در دانشگاه اورگان و همچنین سردبیر مجله Monthly Review است. وی درباره اقتصاد سیاسی سرمایه داری و بحران اقتصادی، بوم شناسی و بحران اکولوژیک و نظریه مارکسیست می نویسد. او مصاحبه ها، گفتگوها و سخنرانی های فراوانی را ارائه داده است، همچنین توضیحات دعوت شده، مقالات و کتابهایی را در این زمینه نوشته است.

کتاب های جان بلامی فاستر

انقلاب زیست بومی


اکولوژی مارکس