مارشا سینتار

مارشا سینتار

مارشا سینتار زندگی حرفه‌ای خود را به عنوان معلم کلاس اول آغاز کرد و به تدریج به دانش رهبری و مدیریت علاقه‌مند شد. سپس برای راه‌اندازی مرکز مدیریت ورهبری بخش مدرسه را رها کرد. همزمان، او شروع به نوشتن کتاب‌های مربوط به فعلیت‌بخشی معنوی کرد و در حدود سال ۲۰۰۰ مرکز سینتار (تلیوس) را تأسیس کرد که  یک منبع اطلاع‌رسانی و آرشیو مربوط به تمامیت معنوی از طریق روشی اندیشمندانه‌ است.

کتاب های مارشا سینتار