آلیس الساندری

آلیس الساندری

آلیس الساندری و آلبرتو آلئو به عنوان یک زوج در زندگی و کار به خوبی کار می کنند. پس از بیش از پانزده سال تجربه در تجارت، در سال 2011 آنها یک آژانس مشاوره و آموزش برای مدیریت فروش، بازاریابی و رهبری تاسیس کردند. آژانس آنها، Passodue، که در ایتالیا مستقر است و با خارج از کشور ارتباط برقرار می کند، به خودی خود نمونه ای از تجارت اخلاقی است که منافع حرفه ای و شخصی را ترکیب می کند و آنها را با هم ترکیب می کند تا رفاه و کیفیت زندگی را افزایش دهد. تحقیقاتی که اساس اخلاق فروش را تشکیل می‌دهد طی دو سال گسترش یافت و بیش از 1000 فروشنده از بیش از 50 شرکت مختلف را درگیر کرد.

کتاب های آلیس الساندری

اخلاقیات در فروش