مریم آقاپور علیشاهی

مریم آقاپور علیشاهی

مريم آقاپور عليشاهي متولد سال 1360، پژوهشگر ایرانی می باشد.

کتاب های مریم آقاپور علیشاهی

مدیریت ارتباط با مشتری


اصول سرپرستی