سعید روحانی

سعید روحانی

سعید روحانی متولد سال 1360، دانشیار دانشکده مدیریت، دبیر تخصصی نشریه بین المللی Journal of Information Technology Management (JITM)، ریس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های سعید روحانی

مدیریت فناوری اطلاعات


هوش کسب و کار