اسوند هالنسن

اسوند هالنسن

اسوند هالنسن (Svend Hollensen) (دکتر) و دانشیار بازاریابی بین‌المللی در دانشگاه جنوب دانمارک (Sønderborg) است. او دارای تجربه عملی از شغل به عنوان هماهنگ کننده بازاریابی بین المللی در یک شرکت بزرگ چندملیتی دانمارکی (Danfoss) و همچنین مدیر بازاریابی بین المللی در یک شرکت تولید ماشین آلات کشاورزی است.

کتاب های اسوند هالنسن