کارن کینگستون

کارن کینگستون

کارن کینگستون-متولد و تحصیلکرده در کشورش انگلستان- متخصص ««فنگ شویی»» یا طراحی نظم و هماهنگی و پالایش مکان و رهایی از انباشتگی است.کارن کینگستون نیمی از سال را در ممالک غرب ««فنگ شویی»» -که شیوه معماری و دکوراسیون بازمانده از پین باستان است-تدریس می کند و نیمه دیگر سال را در ««جزیره بالی»» در هماهنگی کامل با طبیعت و خالق زیباییها به سر می برد. کارن کینگستون می گوید :«« هرگاه درباره پالایش انباشتگی صحبت می کنم گوشها تیز می شوند.شاید به این دلیل که همگان صاحب اندکی از آنند.

کتاب های کارن کینگستون

طراحی نظم