مایکل ریست

مایکل ریست

مایکل ریست (متولد: 21 فوریه 1927) یک مدیر ارشد اجرایی با بیش از 20 سال تجربه شرکت های بین المللی در شرکت های دولتی و خصوصی است.

کتاب های مایکل ریست

نسبت های مالی برای مدیران