چی پی ترمبلی

چی پی ترمبلی

چی پی ترمبلی (Jean-Paul Tremblay) متولد سال 1938، استاد دانشگاه ساسکاچوان کانادا می باشد.

کتاب های چی پی ترمبلی