مهدی خانعلی زاده

مهدی خانعلی زاده

مهدی خانعلی زاده دکترای روابط بین‌ الملل از دانشگاه علامه طباطبایی مترجم ایرانی متولد سال 1367 می باشد.

کتاب های مهدی خانعلی زاده

کریسمس در نیاوران


من ترسو نیستم