دنیل تی ال شک

دنیل تی ال شک

دنیل تی.ال. شک استاد کرسی علوم اجتماعی کاربردی در گروه علوم اجتماعی کاربردی و معاون معاون (برنامه کارشناسی) دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ است. او بیش از سی سال است که به دانشجویان مددکاری اجتماعی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس کرده است. او رئیس دانشجویان (1996-1998) و رئیس آموزش عمومی (2006-2008) در کالج آسیای جدید، دانشگاه چینی هنگ کنگ بود. او سردبیر مجله مطالعات جوانان و تحقیقات کاربردی در مورد کیفیت زندگی است و در هیئت تحریریه بسیاری از مجلات داور بین المللی از جمله تحقیقات شاخص های اجتماعی و مجله سلامت نوجوانان خدمت می کند. او تا به امروز بیش از 85 کتاب، 154 فصل کتاب و بیش از 500 مقاله در مجلات داوری بین المللی منتشر کرده است.

کتاب های دنیل تی ال شک