آلوین ی سو

آلوین ی سو

آلوین ی سو (Alvin Y. So) مدرک لیسانس خود را (در جامعه شناسی) از دانشگاه چینی هنگ کنگ در سال 1975 و مدرک دکتری خود را (همچنین در جامعه شناسی) از UCLA در سال 1982 دریافت کرد. او در دانشگاه هنگ کنگ (1983-1984) تدریس کرد. و دانشگاه هاوایی (1984-1998) قبل از پیوستن به HKUST در ژوئیه 1998. او قبل از بازنشستگی از HKUST در ژوئن 2019، استاد کرسی علوم اجتماعی بود. علایق تحقیقاتی او شامل توسعه، طبقه اجتماعی و مطالعه جوامع شرق آسیا است. .

کتاب های آلوین ی سو