گری اسمالی

گری اسمالی

گری توماس اسمالی یک مشاور خانواده آمریکایی، بنیانگذار مرکز روابط اسمالی و نویسنده کتاب هایی در مورد روابط خانوادگی از دیدگاه مسیحی بود.

کتاب های گری اسمالی

کاش شوهرم می دانست…