تی سی شلی

تی سی شلی

تی سی شلی (T.C. Shelley) نویسنده یک سه گانه فانتزی حماسی از رمان ها برای خوانندگان متوسطه است. اولین مورد از این سه گانه، هیولا که نبود، و پس از آن گرگینه هایی که نبودند.

کتاب های تی سی شلی

هیولایی که نبود