دیوید سالومونز

دیوید سالومونز

دیوید سالومونز (David Solomons) در سال 1969 در گلاسکو متولد شد.او فیلمنامه نویس است. اولین فیلم بلند او اقتباسی از «پنج بچه و آن» بود. او همچنین یک نویسنده است. اولین رمان او برای کودکان، برادر من یک ابرقهرمان است.

کتاب های دیوید سالومونز

برادرم سوپر قهرمانه