عبدالجبار سروش

عبدالجبار سروش

عبدالجبّار شاه احمدی ملقب به سروش در روستای اِسْکادَرِ استان سُغْدِ کشور تاجیکستان ٢٤ فروردین سال ۱۳٤٦(1967) در خانواده‌ی آموزگار تولد شده. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه‌ی روستا گرفته سپس در دانشگاه آموزگایِ شهر خُجَند در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده است.
سروش، پس از ختم دانشگاه در بخش "بنیاد زبان فارسی تاجیکی"، در مجله‌ی "خُجَند"، دانشگاه آموزگاری شهر خجند، و چهار سال است که در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر دوشنبه کار می‌کند. او در فاصله‌ی ٢٠ سال "فرهنگ اشعار کمال خجندی" را تالیف کرد که در نسخه‌ی کامل آن به ١٧ هزار واژه و تعبیر‌های اشعار کمال خجندی شرح نوشته شده است. فرهنگ در سال ۱۳٩٤ در نشریات "خراسان" در شهر خجند انتشار شد.

کتاب های عبدالجبار سروش

شیرین من شیرین