جمال الدین طبیبی

جمال الدین طبیبی

جمال‌الدین طبیبی (زاده ۱۳۲۱ در کازرون)، استادتمام برنامه‌ریزی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس بورد تخصصی علوم مدیریت پزشکی و اقتصاد بهداشت کشور، عضو فرهنگستان علوم پزشکی است. وی دارای تألیفات و مقالات متعددی است. 

کتاب های جمال الدین طبیبی