دین ا شفرد

دین ا شفرد

دین ای شپرد، کرسی کارآفرینی استراتژیک دیوید اچ جیکوبز، دانشکده بازرگانی کلی، دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده است. او سردبیر مجله Business Venturing است و بیش از 130 مقاله در مجله علمی و 19 کتاب منتشر کرده است.

کتاب های دین ا شفرد