رابرت دی هیسریچ

رابرت دی هیسریچ

رابرت دی. هیستریچ (Robert D. Hisrich)، رئیس بخش بازاریابی بین‌المللی بریجستون و مدیر مرکز مدیریت جهانی و برنامه‌های بین‌المللی، دانشگاه ایالتی کنت، ایالات متحده است.

کتاب های رابرت دی هیسریچ

کارآفرینی - جلد اول