محمود احمدپور داریانی

محمود احمدپور داریانی

دکتر محمود احمدپور داریانی، بنیانگذار خانه کارآفرینان ایران، سال 1371 در رشته مهندسی صنایع لیسانس گرفت و سپس برای کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت صنایع را برگزید و در رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس دکترا گرفت.
از جمله سوابق دانشگاهی وی می‌توان به عضویت در شورای علمی کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، ریاست و عشویت در مرکز کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر،‌ طراح طرح کاراد و عضویت در شورای علمی این طرح و عضو هیات علمی و شورای کارآفرینی دانشگاه تهران اشاره کرد.
مدیریت عاملی سازمان صنایع و معادن، عضویت در هیات مدیره شرکت‌هایی مانند اران خودرو، پاک، بهران، مدار، ارج، نفت پاسارگاد، گسترش کارآفرینی، تاید واتر خاورمیانه و اداره ده‌ها موسسه و شرکت بزرگ از جمله سوابق اجرایی این چهره مدیریت ایران است.

کتاب های محمود احمدپور داریانی

کارآفرینی


کارآفرینی


کارآفرینی سازمانی


کارآفرینی