جان ابوت

جان ابوت

جان ابوت  متولد سال 1945، به عنوان یک بازیگر در تئاتر، سینما و تلویزیون از حرفه ای متفاوت لذت برد، از جمله در Doctor Who، قبل از اینکه معلم بازیگری شود. او رئیس بازیگری در اد آرت مدرسه بازیگری در لندن است. او در Chiswick، غرب لندن زندگی می کند.

کتاب های جان ابوت

کتاب بازیگری