محمدقلی نادعلیان

محمدقلی نادعلیان

دکتر محمدقلی نادعلیان متولد ۱۳۱۵ مهدیشهر (سنگسر) دارای رتبه استادی دانشگاه تهران در رشته دامپزشکی است.  وی در سال ۱۳۸۴ به عنوان چهره ماندگار علمی کشور برگزیده شد.  نادعلیان دهها کتاب و مقاله پیرامون رشته تخصصی اش ارائه کرده و شاگردان زیادی را در طول نیم قرن فعالیت علمی به جامعه دامپزشکی کشور افزوده است. نادعلیان در حال حاضر عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است.

کتاب های محمدقلی نادعلیان

اصول معاینه