پاتریک ویلیوت

پاتریک ویلیوت

پاتریک چالش جلوگیری از ناپدید شدن ماهیان خاویاری اروپایی در معرض خطر انقراض و توسعه پرورش ماهیان خاویاری را بر عهده گرفت. برای انجام این کار، او تمام ابزارهای تحقیق، از جمله استفاده از مدل های بیولوژیکی ماهیان خاویاری سیبری را بسیج کرد. او شاهکار اولین سمپوزیوم بین المللی ماهیان خاویاری بود که در سال 1989 در بوردو برگزار شد. در سال 2007، برای اولین بار موفق به تولید مثل کنترل شده ماهیان خاویاری اروپایی پرورشی شد. او به شدت از پرورش ماهیان خاویاری سیبری در فرانسه حمایت کرده است. پاتریک چندین کتاب و مجموعه مقالات در مورد آبزی پروری و زیست شناسی حفاظتی، عمدتاً در مورد ماهیان خاویاری، ویرایش کرده است و بیش از 90 مقاله را در مجلات یا کتاب های معتبر منتشر کرده است.

کتاب های پاتریک ویلیوت