هلن رابرتس

هلن رابرتس

هلن رابرتز، مالک شریک در بیمارستان حیوانات 5 گوشه و مالک خدمات دامپزشکی آبزی WNY، یک مطب آبزیان سرپایی است. او مشاور تابلوهای پیام حیوانات آبزی VIN، مدرس دوره‌های پزشکی ماهی VIN، مدرس بین‌المللی سلامت ماهی‌های خانگی، و مدرس بخش حیوانات آبزی دوره حیوانات عجیب و غریب در برنامه فناوری دامپزشکی کالج مدایل است.

کتاب های هلن رابرتس