الکساندرا آدامز

الکساندرا آدامز

پروفسور الکساندرا (ساندرا) آدامز رئیس واحد واکسن آبزیان در موسسه آبزی پروری دانشگاه استرلینگ است. او از سال 1985 روی توسعه واکسن‌های ماهی و آزمایش‌های تشخیصی سریع کار کرده است و فارغ‌التحصیل رشته بیوشیمی در دانشگاه گلاسکو (لیسانس 1979) و دانشگاه کالج لندن (PhD 1983) است. علایق اصلی تحقیقاتی فعلی پروفسور آدامز شامل تعاملات میزبان و پاتوژن، توسعه واکسن ماهی، توسعه آزمایش های چندگانه برای تشخیص پاتوژن های ماهی و اجزای سیستم ایمنی ماهی، و بررسی اثرات اجزای خوراک و افزودنی های جدید خوراک بر سیستم ایمنی است. سیستم و حساسیت به بیماری پروفسور آدامز همچنین مدیر عامل شرکت Aquatic Diagnostics Ltd، یک شرکت اسپین‌آوت از دانشگاه استرلینگ است.

کتاب های الکساندرا آدامز

واکسن های ماهیان