سزاره برندی

سزاره برندی

سزارخ برندی (Cesare Brandi) (به سینا، 8 آوریل 1906 - ویگنانو، 19 ژانویه 1988) منتقد و مورخ هنر، متخصص در نظریه حفاظت و مرمت بود.
در سال 1939 او اولین مدیر Istituto Centrale per il Restauro (موسسه مرکزی مرمت، اکنون Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) در رم شد.
کتاب‌های اصلی او در مورد تفسیر هنری Le due vie (1966، Bari) و Teoria generale della kritika (1974) هستند. Le due vie توسط رولان بارت، جولیو کارلو آرگان و امیلیو گارونی در رم ارائه و بحث شد. فیلسوفی که او بیشتر به او نزدیک‌تر احساس می‌کرد، هایدگر بود، گرچه مواضع آنها با هم مطابقت نداشت. برای این، او همچنین احساس نزدیکی به دریدا، به ویژه به نظریه او در مورد تفاوت.
تجربه گسترده عملی و ارجاعات پدیدارشناختی او از افلاطون تا کانت، گذر از بندتو کروچه، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر، برگسون و به ویژه ادموند هوسرل و هگل، در آنچه به عنوان نظریه بازیابی انتقادی شناخته شد به اوج خود رسید. برندی در سال 1963 نظریه های خود را در کتاب Teoria del Restauro (نظریه مرمت)، یک مقاله نظری برجسته در مورد مرمت منتشر کرد. نظریه او باعث پیدایش «تراتژیو» شد، تکنیکی بحث برانگیز برای رنگ آمیزی مجدد بخش های گم شده یا آسیب دیده از آثار هنری.
پیشنهادهای برندی تأثیر زیادی در نامه مرمت ایتالیا در سال 1972 و به تبع آن در رویه فعلی مرمت در سراسر جهان داشت.

کتاب های سزاره برندی

تئوری مرمت