ارل رابینگتن

ارل رابینگتن

ارل اس. رابینگتن، استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه نورث ایسترن است. تحقیقات او بر موضوعات مختلفی از جمله مدل‌های جنسیت زنانه، فتیشیسم پا، بین‌جنس‌گرایی، سادومازوخیسم، کار جنسی و دوجنس‌گرایی متمرکز بوده است. کارهای اخیر به طور خاص بر دنیای اجتماعی و تفسیری مردانی که با حیوانات رابطه جنسی دارند، متمرکز شده است.

کتاب های ارل رابینگتن