ابوالقاسم نادری

ابوالقاسم نادری

دکتر ابوالقاسم نادری متولد سال 1344؛ دارای کارشناسی, 1366, اقتصاد, علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد, 1369, اقتصاد, تهران، و دکتری, 1378, اقتصاد آموزش, لندن می باشد.

کتاب های ابوالقاسم نادری

مالیه آموزش