غلامحسین نوروزی

غلامحسین نوروزی

غلامحسین نوروزی باغکمه متولد سال 1330، استاد بازنشسته دانشکده اکتشاف معدن | اکتشاف نفت دانشگاه تهران می باشد. وی دارای کارشناسی, 1356, مهندسی معدن, تهران، کارشناسی ارشد, 1361, ژئوفیزیک, پاریس 11، دکتری, 1365, ژئوفیزیک, پاریس 11 است.

کتاب های غلامحسین نوروزی